Our Struggles.com

Change comes from struggle. We shows the struggle towards the violated rights and freedoms by others body. By Behailu M.

Ethiopia’s Court Sentences Oromo Political Prisoners

Ethiopian Federal Court gave a prison sentence to an Oromo nationalist and political prisoner from three to twelve years in prison.The defendants were arrested in 2010 and were accused of being members or sympathizers of the Oromo Liberation Front, or OLF, which the government considers to be a terrorist group.
Most of the prisoners are members of Oromo People`s Congress(OPC) and Oromo Federalist Democratic Movement(OFDM).
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1073087

Manni Murtii Ol’aanaa Federaala Itoophiyaa Oromoota 69 kan miseensota dhaaba mormituu Koongirasii Federaalistii Oromoo(KFO) ta’anii fi kan mootummaan ADWUI bara 2003/2011 keessa worraaqsa akka biyyoota Arabaa keessatti uumame kaasuudhaaf hojjachaa jiru jedhee hidhe irratti murtee dabarse.

Ebla 2003/2011tti mootummaan biyyittii Oromoota 69 hidhe keessaa namoota 18 woggaa tokkoon dura bilisaan gaggeessee kan hafan 45 irratti guyyaa harraa murtii adabaa waggaa 3-12 ta’u itti kennee jira. Murtii xiqqaa woggaa sadii kan itti murtaa’e maanguddoo woggaa 79 obboo Bulchaa(Mokkonnaa) Sooressaa ti.

Garee kana keessa Obboo Guutuu Mullisaa(waggaa 9 kan itti murteessan) fi Asfaw Angaasaa lachanuu bara 2005-2010 Kongiressii Uummata Oromoo bakka bu’uudhaan filatamanii miseensa parlaamaa turaniiru. Namoonni 5 biraa Kongiressii Uummata Oromoo bakka bu’uudhaan filatamanii miseensa caffee kan turan kan akkaTaddesse Gelalicha akkasuma murteen itti kennameera. Murteen ol’aanaan woggaa 12 kan itti kenname obboo Wogaayyoon Kongiressii Uummata Oromoo bakka bu’uudhaan bara 2010 keessa mana maree bakka bu’oota uummataatiif naannoo filannoo Mooyyaleetti dorgomee kan ture dha.

Manneen murtee Itoophiyaa qaama hojii raawwachiiftuu/mootummaa biyya bulchu irraa bilisa jennee hin amannu. Wolumaagalatti mootummaan kun namoota mirga keenna kabajsiifachuu qabna jedhanii murannoodhaan qabsaawan haala kanaan kan adabu hamilee isaanii cabsuudhaan akka isaan waan mirgaa hin dubbanne gochuu fi uummata Oromoo sodaachiisuudhaan qabsoo uummata Oromoo dadhabsiisuuf ta’uun beekkamuu qaba. Mootummaan kun qabsoon uummata kanaa cimnaanii fi aangoon harkaa baanaan yoomiyyuu kan itti hin deebineef badii hojjateef kan itti gaafatamu ta’uu waan beekuuf angootti gogee jira. Gocha mootummaan abbaa irree ADWUI uummata keenyarratti raawwachaa jiru kana KFO cimsee balaaleffata. Uummanni Oromoo hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa Qaallittii, Qilinxuu fi Zuwaay jiranu deemee gaafachuudhaan akka bira dhaabbatu waamicha taasifna.
https://www.facebook.com/pages/Oromo-Federalist-Congress/1391551611099302?ref=stream

For Full Reporthttp://www.amnestyusa.org/sites/default/files/afr250112011en.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 7, 2014 by in General Information, Home.
%d bloggers like this: